Nieuws

Steunmaatregelen zelfstandigen coronacrisis

18 maart 2020 door Bernhard van van Hamburg
www.zparnhem.nl

De belangrijkste elementen van de regelingen, die betrekking hebben op zelfstandigen, op een rijtje gezet door ZZP Nederland

 
1. Noodvoorziening Bbz

- Inkomensvoorziening ten behoeve van levensonderhoud, duur 3 maanden
 • Geen vermogenstoets, geen levensvatbaarheidstoets en geen partnerinkomenstoets.
 • Aanvragen bij de gemeente (vermoedelijk pas vanaf 24 maart 2020 mogelijk).
 • Uitkering binnen 4 weken na aanvraag. Een voorschot is mogelijk.
 • De uitkering betreft geen lening, maar is een gift. Terugbetalen is dus niet aan de orde.
 • Uitkering is aanvulling op persoonlijke inkomen uit je onderneming.
 • Uitkering maximaal € 1.500 netto per maand, voorlopig gedurende 3 maanden.
 • Is er geen inkomensschade als gevolg van de coronacrisis, dan krijg je ook geen uitkering.
 • Het urencriterium is een voorwaarde. Dit criterium kan om dezelfde reden onder druk komen te staan. We hebben gemeld dat dit criterium niet kan gelden.
   
- Vragen die wij hebben gesteld aan de ministeries:
 • Hoe zit het met de hybride werkenden (werknemer en zelfstandige), waar het ondernemersinkomen ook wegvalt?
 • Kunnen zelfstandigen, die in dienst zijn van hun eigen BV (DGA's) hier ook gebruik van maken?
 • Is er ook een uitkering mogelijk voor zelfstandigen die in Nederland werken en belasting betalen, maar in het buitenland wonen? Waar moet zij de uitkering aanvragen?
   
- Lening/bedrijfskrediet
 • Aanvragen bij gemeente.
 • Maximaal krediet is € 10.157.
 • Uitgestelde aflossing is mogelijk.
 • De rente zal lager worden dan nu gebruikelijk is bij de Bbz.
 
2. Noodloket (Compensatieregeling getroffen sectoren)
Het noodloket is bedoeld voor zelfstandigen die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De compensatie dient als tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood. Het gaat om een eenmalige uitkering van € 4.000 om lopende bedrijfskosten te compenseren.
Voorwaarden:
 • Geen omzet als gevolg van de coronacrisis.
 • Doorlopende vaste bedrijfslasten of gedane investeringen.
 • Fysieke inrichting buitenshuis. (Over deze definitie gaan we nog in gesprek met het ministerie).
   
Een voorbeeldsituatie van een van onze trouwe leden, die ons vandaag per mail werd gezonden: Ik ben zzp'er en heb een yogastudio in Amsterdam en ben daarmee één van de getroffen sectoren omdat alle sport-en fitnessclubs (sportaccommodaties & sportinrichtingen) per afgelopen maandag voor tenminste 3 weken zich verplicht hebben moeten sluiten. Dit betekent voor mij per direct € 0 inkomsten terwijl al mijn vaste kosten doorlopen zoals de huur van de studio (erg hoog in Amsterdam!) en alle vaste lasten voor de studio e.d., laat staan mijn eigen huur van mijn privé woning en kosten van eigen levensonderhoud, die komen er ook nog bij!
Dit is een goed voorbeeld van een situatie die volgens ons voldoet aan alle criteria.
 
 
3. Uitstel van belastingafdracht en verlaging van Voorlopige aanslagen op aanvraag
Ondernemers kunnen uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. Dat kon altijd al. Maar nu kan je, op basis van de aanslag, ook voor de omzetbelasting uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd, door een derde deskundige. Wordt het verzoek toegekend, dan zet de Belastingdienst de invordering stop. De uiteindelijke beoordeling vindt achteraf plaats.
Let op: pas nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, kan je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling.
Wat is een derde deskundige?
Bijvoorbeeld:
 • Een externe consultant.
 • Een externe financier.
 • Een brancheorganisatie.
 • Uw eigen accountant of financieel adviseur
 • Uw boekhouder kan dit ook doen, mits bij een beconnummer heeft, dus geregistreerd is bij de Belastingdienst.
ZZP Nederland kan niet voor abonnees optreden als derde deskundige.
 
Waarop wordt beoordeeld?
Wat moet er in de brief waarin je uitstel van betaling aanvraagt:
 • dat er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
 • dat jouw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
 • dat jouw onderneming levensvatbaar is.
Ook zal de Belastingdienst de verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien. Dat geldt bijvoorbeeld voor het te laat betalen van de btw. Als ondernemers vanwege het virus een lagere winstverwachting hebben, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag zodat de belasting voor het komend jaar lager is.
Lees hier hoe je uitstel van betaling aan kunt vragen.

Verlagen voorlopige aanslag
Ondernemers kunnen vragen om hun voorlopige aanslag te verlagen nu minder omzet wordt verwacht. Zo betalen ze meteen minder belasting.
Via deze link lees je op de website van de Belastingdienst hoe je jouw voorlopige aanslag 2020 kunt verlagen. De verlaging kan je ook bij de boekhouder of administrateur laten regelen.
 
Plaats een reactie
*
*

 
www.zparnhem.nl
De Liemerse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar werken samen om de Liemerse ondernemers op dit moment op de beste manier te… Lees verder
 
www.zparnhem.nl
  Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Uitstel gemeentelijke belastingen Tijdelijke Noodfonds Ondernemersfonds… Lees verder
 
www.zparnhem.nl
Eli te Winkel - lid van ZP Arnhem - nam ons interactief aan de hand en mee in zijn online presentatie 'Pitchen… Lees verder
 
De belangrijkste hulpmaatregelen voor ondernemers Lees verder
 
 
 
 
 
 

Stichting ZP Arnhem

KvK: 75728885
Telefoon: 0853038678
Email algemeen: info@zparnhem.nl

Kantoor adres: (op afspraak)
Veilingstraat 17
6827 AK Arnhem
Terug naar boven